Dejavnosti družbe

Energetika:
Transformatorske postaje in nizkonapetostni razvodi, močnostne elektroinštalacije, strelovodi in ozemljitve.
V lastnih proizvodnih prostorih izdelujemo energetske in krmilne stikalne bloke.

Telekomunikacije:
Strukturirana ožičenja,  povezave z optičnimi kabli, javljanje požara in plinov, razvodi telefonije, antenski kabelski sistemi, tehnično varovanje, kontrola pristopa, avdio in video sistemi.

Avtomatizacija industrijskih procesov, inteligentne instalacije, instalacije CNS za upravljanje zgradb.

Projektiranje, tehnično svetovanje in meritve:
Izdelujemo tudi PZI in PID tehnično dokumentacijo, vršimo strokovni nadzor in izvajamo preizkuse in meritve na energetskih in telekomunikacijskih sistemih.
Produkcija Spletko spletko.si